KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  • Home
  • /KVKK Hakkında BilgilendirmeErciyes Börek Sanayi A.Ş. (“Pastannecim”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Sizlere en iyi hizmet ve ürün kalitesini sunabilmek adına kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Pastannecim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şube ziyaretleriniz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya mecraları mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız. Kimlik ve iletişim verileriniz, işlem güvenliği verileriniz, çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi kişisel verileriniz markamızın faaliyetlerini yürütmesi ve geliştirmesi adına kaydedilmektedir.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Pastannecim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. Sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek adına siparişlerinizin alınması, iptal edilmesi, temin edilmesi, markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz için onayınız halinde kampanyalarımız hakkında bilgilendirme yapılması, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alınabilmesi, hizmet kalitemizin geliştirilmesi adına çekiliş, hediye gönderimi, promosyon yapılması, ürün kalitemizin geliştirilmesi adına analiz, raporlama ve denetim yapılabilmesi, çağrı merkezinde telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi, veri arşivi yapılandırması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Pastannecim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Pastannecim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, danışmanlık aldığımız avukatımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, 3. Maddede listelenen Pastannecim’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Pastannecim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  • Pastannecim’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • Pastannecim’in yurt içinde kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.Şirketimiz kanuna uygun olarak başvuru taleplerinizi en geç 30 gün içinde ücretsiz yanıtlayacaktır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvanı:Erciyes Börek Sanayi A.Ş.
Mersis No:0342024419500015
Adres:İvedik Osb 2268. Cadde No : 2/1 Yenimahalle/ Ankara
E-mail: info@pastannecim.com.tr